Taktil Stimulation

Hvad er taktil stimulering?

Taktil betyder berøring. Taktil stimulation er en form for blid, bevidst og struktureret massage, der ikke går i dybden, men derimod aktiverer huden.
Taktil stimulering defineres som træning af psyken. En metode der giver dig øget velvære og forbedrer dit helbred. Den svenske skole for berøring siger, at taktil stimulation også kan være en neuropsykologisk og neurofysiologisk behandlingsform.  

Den taktile sans kaldes også følesansen. Huden er vores største sanseorgan og i den findes receptorer for berøring, tryk, vibrationer, smerte, kulde, varme og de såkaldte CT-nerver som er specialiseret i at opfange langsomme bevægelser. 
Ved at stimulere/berøre huden, aktiveres flere af disse receptorer, som via nervebaner til hjernen leder frem til dannelsen af oxytocin, et antistresshormon. Oxytocin gør menneske mere afspændt, reducerer smerteoplevelse, fremmer indlæring, styrker immunforsvar, regulerer varmen i kroppen, stimulerer mælkeproduktion hos ammende mødre, bedrer optagelse af næringsstoffer og forbedrer relationer mellem mennesker.

Hvem henvender metoden sig til?

Taktil stimulering henvender sig til alle, børn og voksne som ønsker afspænding, øget livskvalitet og glæde.

Taktil stimulering er en behandlingsform, der tilpasses barnet eller den voksne med f.eks. nedsat bevægelse, stress, autisme, alderdom, hjerneskade eller ADHD.

I Sverige anvendes taktil stimulering i blandt andet børnehaver, specialskoler, dagcentre, fritidshjem, i genoptræningen, til gravide, på sygehuse, hospice og på smerteklinikker.

I Danmark er Taktil Stimulering ikke så kendt endnu – men der er få uddannede "berøringspædagoger" på demensplejehjem, Hospice, ældreplejen, døgninstitutioner for psykisk og fysisk udviklingshæmmede børn og voksne og freelance behandlere.

Hvorfor Taktil stimulering?

  • Reducerer uro i kroppen
  • er stressreducerende
  • Bedrer indlørings-/koncentrationsevne
  • Afslappender og giver bedre søvn
  • Øger kropsbevidsthed
  • Forbedrer og øger blodcirkulation
  • Forbedrer mave/tarmfunktion
  • Lindrer smerter
  • Skaber fred og ro

Som alt sammen bidrager til forbedret livskvalitet

Hvordan forgår taktil stimulering?

Behandlingen forgår liggende på briks i undertøj. Der bruges vegetabilsk olie.
Behandlingen tager ca. 1 time

taktil 1taktil fodtaktil ryg

Hvem har udviklet denne form for taktil stimulering?

Gunilla Birkestad, børnehavepædagog på specialskolen i 1970. I 1984 opdagede Gunilla hvor vigtig hændernes varme og berøring er i hendes arbejde. Erfaringer med bevidst berøring ledte frem til en metode af struktureret berøring som bruges i pleje, omsorg, (re)habilitering, udvikling og læring.
Siden 1990 uddannes der berøringspædagoger i sverige.

For mere information  www.beroring.se

Forskning:

Kerstin Uvnäs Moberg, professor i fysiologi på Karolinske Institut i Stockholm og Dr.Maria Harnandes Reif, professor på Touch Reserch Institut i Florida USA forsker begge i effekten af berøring og oxytocins helbredende virkning i kroppen.