Noget at tænke over - Information til dig som har valgt rosenmetoden

Hvordan foregår en behandling/session?

Terapeuten støtter/møder muskelspændingerne i kroppen med hænderne og muliggør derigennem afspænding. Gennem berøring bliver du opmærksom på muskelspændingerne og hvor i kroppen du spænder. Denne kommunikation med kroppen – berøring og ord – gør at du bliver opmærksom og bevidst.

Hvad gør muskelspændinger?

Muskelspændinger er i konstant arbejde og stjæler derigennem kraft, energi og bidrager til træthed.

Fysisk

• Mindsker bevægelighed i kroppen

• Mindsker åndedræt og blodcirkulation

• Giver fysisk smerte

Følelsesmæssigt

• Hindrer spontaniteten i at kunne opleve og udtrykke følelser og behov

• Begrænser kreativitet

• Gemmer ressourcer og kraft til at kunne opleve livet

Hvad sker ved afspænding?

Fysisk

• Ledbevægelsen øges

• Smerter mindskes

• Blod og lymfecirkulation øges

• Immunforsvar styrkes

• Åndedræt bliver friere

• Trætheden mindskes

Følelsesmæssig

• Tilbageholdte følelser kan komme frem, udtrykkes og opleves

• Kan give en bedre kontakt med dine følelser og behov

• Minder kan komme frem i hukommelsen

• Kreativiteten kan øges

• Ressourcer øges - du vover mere, udtrykker mere, gøre mere

• Kan give nye muligheder i livet, når gamle mønstre og holdninger slipper deres greb

• Kan give en oplevelse af at være mere levende i din krop

• Kan give en større åbenhed og tydelighed i kontakt med dig selv og andre

Hvor ofte skal jeg tage en rosensession?

Nogle klienter vælger få sessioner, før de beslutter sig for at have en række over flere måneder. Andre kender til metoden på forhånd og vælger med det samme at få et længere forløb.

Det anbefales at prøve 3 sessions, før du mærker og tager stilling til, om metoden er brugbar for dig nu og fremover. Det er altid klienten der bestemmer.

Rosenterapeuten bidrager og medvirker til, at du får en bedre forståelse af dig selv kropsligt og følelsesmæssigt. Dette kan skabe forandring i dit liv. Du mødes med respekt og tavshedspligt.